Еволюцията на мъжкия костюм през погледа на костюми.net

Костюмът води началото си от 150 години, като преминава през много промени от военната униформа, до това което е днес сега – символ на изисканост и класа. Костюми.net днес ще се заеме с тази тема, която е по-интересна, отколкото очаквате. Има още